Tehnička škola Slavonski Brod

U našoj školi obilježen je Dan kravate, učenici i djelatnici na nastavu su došli posebno svečano odjeveni.