DONACIJE

DONACIJE

Academia Cravatica kao ustanova koja se bavi neprofitnom djelatnošću ovisi o donacijama nacionalnih i međunarodnih institucija i pojedinaca.

Ukoliko želite podržati naš rad novčanim donacijama, molimo da nam se obratite na:

info@academia-cravatica.hr

Također, ukoliko vaša donacija eventualno uključuje zanimljiv primjerak kravate ( klupska kravata, kravate s motivima mjesta, kravate s potpisom), likovno djelo (sa zanimljivim prikazom ili motivom kravate), filmski i književni uradak (npr. zanimljivi načini vezanja kravata koji su snimljeni kamerom, te također publikacije za koje mislite da na osobit način prikazuju kravatu), fotografiju ili drugi predmet koji govori o kravati, javite nam se na našu e-mail adresu: info@academia-cravatica.hr.

Radovi će se ovisno o vrsti i kvaliteti namijenjivati za određene projekte, donirati u fundus novog muzeja kravate, ili izložbe ustanove Academia Cravatica.  Svi prikupljeni materijali će se koristiti isključivo u svrhu promocije kravate kao hrvatske i svjetske kulturne baštine.