Gimnazija Andrije Mohorovičića Rijeka

Učenici  Gimnazije Andrije Mohorovičića iz Rijeke, ove su godine sudjelovali u obilježavanju Dana kravate.