Svirači U Oktogonu

Poslušajte i pogledajte sjajnu glazbenu prezentaciju mladih svirača u Oktogonu.