Promocija Hrvatske Kroz Kravatu

Svaka država ima svoj opći simbol prepoznatljivosti. Pronaći «ono nešto» što će predstavljati težište promocije neke države i ljude asocirati na nju, iznimno je teško.Jedan od najboljih primjera promocije Hrvatske je kravata kao njen najpoznatiji simbol. Pokretanjem raznih projekata i aktivnosti koje usmjeravaju percepciju Hrvatske kao domovinu kravate, ustanova Academia Cravatica predstavlja svijetu kravatu kao najprepoznatljiviji element hrvatskog kulturnog identiteta.

Instalacija najveće kravate na svijetu oko pulske Arene je najambiciozniji i najosmišljeniji koncept hrvatskog identiteta. Kao odličan primjer brandiranja, kravata postaje primjer koji se koristi i u stranoj znanstvenoj literaturi.

(Večernji list, 05.07.2006.)