Ustanova Academia Cravatica kontinuirano ostvaruje različite projekte kojima je cilj na novi način osmisliti ulogu kravate kao medija, kulturnog fenomena i elegantnog modnog detalja.