Osnovna škola Trsat, Rijeka

U OŠ Trsat u Rijeci, prigodno se slavilo Svjetski dan kravate. Dan prije 18. listopada, učenici su upoznati zašto obilježavamo 18. listopada, te su saznali važne informacije o povijesti i značenju kravate. Osim toga, na satovima likovne kulture crtali su kravatu, u školskom hodniku bio je prigodni pano na kojem smo izložili crteže, a mnogi su zavezali kravatu kao modni detalj.