Academia Cravatica prikuplja i priprema dokumente, foto-materijale i tekstove za višejezičnu fotomonografiju pod radnim naslovom Hrvatska – domovina kravate. Knjiga će obrađivati fenomen kravate kao hrvatskog izuma na popularan i dokumentaran način. Nastojati će prezentirati Hrvatsku kao Domovinu kravate i razvitak modne marke Croata od njezinih početaka do svjetskoga ugleda.Kravata je simbol uljudnog i otmjenog ponašanja. U ovoj monografiji predstavit će se temeljna pravila bontona u suvremenom ponašanju, uključujući, naravno, i sve aspekte kultue odijevanja.