Kravata Na Geografskoj Olimpijadi

Ekipa mladih geografa se pobrinula da na kreativan i zabavan način promovira našu zemlju u Tajvanu. Naime, u toj dalekoj zemlji je krajem srpnja i početkom kolovoza održana 8. svjetska geografska Olimpijada. U sklopu natjecanja svaka ekipa imala je zadatak napraviti prezentaciju svoje zemlje u pet minuta. Naši geografi prezentirali su našu zemlju kroz priču o kravati: kako i gdje je nastala te na kraju pokazali kako je treba vezati. I na ovaj način, kravata je prezentirana kao izvorni hrvatski proizvod.

(Varaždinske vijesti, 24.VIII.2010.)