Kravata i Nacionalni Identitet

Prof. dr. sc. Jasna Čapo, znanstvena savjetnica Instituta za etnologiju i folkloristiku, nedavno je jednome portalu za društvena i kulturna pitanja dala intervju u kojem se je, govoreći o nacionalnome identitetu, osvrnula i na značaj kravate u njegovoj tvorbi, kada govorimo o hrvatskome identitetu, ali i njegovu mjestu unutar širega, europskoga, pa i svjetskoga konteksta. Kravatu navodi kao primjer stvaralačke interakcije i razmjene među narodima i kulturama. Ona je, po mišljenju prof. Čapo, plod kulturne razmjene između Hrvata, Francuza, Amerikanaca, Engleza, Talijana… Proučavanje, čuvanje i unapređivanje kravate kao pokretne hrvatske i svjetske baštine doprinosi susretanju kultura i naroda te njihovu uzajamnom obogaćivanju. Kravata je, kako navodi, danas metonimija hrvatske kulture, nešto s čime ju se identificira, ali kao dio svih drugih kultura. Ona nas može definirati kao Hrvate, ali istodobno i kao građane svijeta. To je, kako kaže profesorica, najuspješniji hrvatski projekt stvaranja imidža, prepoznatljivosti Hrvatske u svijetu.