Prvu izložbu likovnih djela na temu kravate kao specifičnog medija komunikacije i dijela hrvatske i svjetske kulturna baštine, AC je organizirala u Puli, prigodom izvedbe instalacije Kravate oko Arene.

Na izložbi Kravata sudjelovalo je 20 autora, pretežno iz Istre. Izložba je 2004. pod nazivom Izazov kravate – Kravata kao hrvatski doprinos globalnoj kulturi održana najprije u Bosni i Hercegovini (Mostar i Sarajevo), s ukupno 40 autorskih djela, potom u Egiptu (Kairo i Aleksandrija) sa 60 umjetničkih djela te u Južnoafričkoj Republici (Pretoria i Johannesburg) sa 85 umjetničkih djela. Izložba će obići vodeće svjetske metropole na svim kontinentima. Slijedeće godine izložba će se održati u Poljskoj, Austriji i Bugarskoj.

Link: Izazov Kravate U Latinskoj Americi

Link: Izložba “Izazov Kravate” U Budimpešti

Link: Izazov Kravate U Bugarskoj