Projekt “Hrvatska svila” nastao je s ciljem obnove tradicije svilarstva u Hrvatskoj. Svrha projekta je očuvanje i oživljavanje starih obrta (uzgoj dudovog svilca, tkanje i bojanje svile) i zanata (obnova znanja i tehnologije u području svilarstva. Jedan od ciljeva projekta je oživljavanje obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva, razvoj alternativnih izvora privređivanja u ruralnim krajevima, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, promicanje razvoja turizma i seoskog turizma u slabije razvijenim krajevima Hrvatske, promicanje hrvatskog kulturnog nasljeđa kao dijela europske i svjetske baštine, pošumljavanje i ekološko osvješćivanje. Projekt uključuje suradnju s europskim i svjetskim partnerima.