Program smjene straže i ophoda užim središtem Zagreba 2. siječnja 2011.