Pozivamo sve zainteresirane kao i ljubitelje kravate, da sudjeluju u nenovčanim donacijama našoj ustanovi. Naša ustanova je otvorena za razne vrste interesantnih materijala vezanih uz kravatu. Ukoliko posjedujete u svojoj zbirci zanimljiv primjerak kravate( klupska kravata, kravate s motivima mjesta, kravate s potpisom), likovno djelo (sa zanimljivim prikazom ili motivom kravate), filmski i književni uradak (npr. zanimljivi načini vezanja kravata koji su snimljeni kamerom, te također publikacije za koje mislite da na osobit način prikazuju kravatu), fotografiju ili drugi predmet koji govori o kravati.

Ukoliko ste ih voljni donirati ili saznati pojedinosti javite nam se na našu e-mail adresu: info@academia-cravatica.hr.

Mi snosimo sve troškove prijevoza ili poštarine.

Radovi će se ovisno o vrsti i kvaliteti namijenjivati za određene projekte, objavljivati na web stranici, donirati u fundus novog muzeja kravate, putujuće izložbe «Izazov kravate», koristiti u publikacijama izdanim od Academiae Cravaticae, filmskim i dokumentarnim video materijalima. Materijale simbolički kompenziramo komercijalnim izdanjima naše ustanove. Lista donatora biti će objavljena na internetu. Svi prikupljeni materijali će se koristiti isključivo u svrhu promocije kravate kao hrvatske i svjetske kulturne baštine.

Trgovačko-krojački obrt “TS cult” iz Vukovara, poslao nam je ručno oslikane kravate s motivima grada Vukovara