Atomska Kravata

Da vezanje kravate može imati bilo kakve veze s teorijom kretanja atoma pobrinuli su se dvojica fizičara s Cambridgea. Uvaženi fizičari zadali su si cilj da pronađu definiciju ili matematički opis čvora kravate. Fink i Mao pokazuju mnoge načine vezanja uz pomoć matematičkih simbola, kratica, tablica i formula te ih uspoređuju sa zagonetkom stabilnosti i raznovrsnosti atoma.

(Hrvatsko Slovo, 21.12.2001.)